Chứng chỉ Tin học theo thông tư 03 của BTTT dành cho đối tượng công chức, viên chức, chuyên viên

Chứng chỉ Tin học theo thông tư 03 của BTTT dành cho đối tượng công chức, viên chức, chuyên viên

Trước đây, Việt Nam sử dụng khung đánh giá theo chuẩn A – B – C  cho việc đánh giá chuẩn kỹ  năng tin học dành cho các đối tượng công chức, viên chức, chuyên viên và những người đi làm.

Tuy nhiên, từ ngày 11 tháng 03 năm 2014, Bộ Thông tin truyền thông ban hành thông tư 03/2014/TT-BTTT về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn mới.

chung-chi-tin-hoc-theo-thong-tu-03-cua-bttt-danh-cho-doi-tuong-cong-chuc-vien-chuc-chuyen-vien

Tiếp theo đó, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT do Bộ GD&ĐT và Bộ thông tin và truyền thông về việc “Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin” nhằm hướng dẫn chi tiết hơn cho việc triển khai công tác tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ

Chứng chỉ tin học theo thông tư 03/2014/TT-BTTT ra đời nhằm thay thế cho các chứng chỉ tin học A-B-C cũ, dần dần chuẩn hóa kỹ năng sử dụng tin học trên toàn quốc, áp dụng cho hầu hết các đối tượng.

I. CẤP ĐỘ CHỨNG CHỈ TIN HỌC THÔNG TƯ 03

Chứng chỉ Tin học theo thông tư 03/2014/TT-BTTT (gọi tắt là chứng chỉ tin học thông tư 03) bao gồm 2 cấp độ:

1.  Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 06 mô đun sau:

a) Mô đun kỹ năng 01: Hiểu biết về CNTT cơ bản
b) Mô đun kỹ năng 02: Sử dụng máy tính cơ bản
c) Mô đun kỹ năng 03: Xử lý văn bản cơ bản
d) Mô đun kỹ năng 04: Sử dụng bảng tính cơ bản
đ) Mô đun kỹ năng 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản
e) Mô đun kỹ năng 06: Sử dụng Internet cơ bản

2. Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao gồm 09 mô đun sau:

a) Mô đun kỹ năng 07: Xử lý văn bản nâng cao
b) Mô đun kỹ năng 08: Sử dụng bảng tính nâng cao
c) Mô đun kỹ năng 09: Sử dụng trình chiếu nâng cao
d) Mô đun kỹ năng 10: Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu
đ) Mô đun kỹ năng 11: Thiết kế đồ họa hai chiều
e) Mô đun kỹ năng 12: Biên tập ảnh
g) Mô đun kỹ năng 13: Biên tập trang thông tin điện tử
h) Mô đun kỹ năng 14: An toàn, bảo mật thông tin

dktt1

II. ĐỐI TƯỢNG (áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng chứng chỉ tin học thông tư 03)

Đối tượng áp dụng chứng chỉ tin học theo thông tư 03/2014 – BTTTT

Đối với ngành Giáo dục: Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT- BNV, số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV , số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV về việc Quy định chuẩn kỹ năng nghề nghiệp các cấp trong ngành giáo dục.

Đối với ngành Y tế: Bộ Nội vụ, Bộ Y tế đã ban hành các thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV, số 27/2015/TTLT-BYT-BNV giữa Bộ Nội vụ và Bộ Y tế về việc quy định chuẩn chức danh nghề nghiêp trong khối ngành Y-Dược.

Đối với cán bộ khoa học và công nghệ: Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV về việc “Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ”.

III.  ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG CHỈ:

–  Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
–  Đại học Nội Vụ.

IV. LỊCH THI, ÔN THI:

–  Hội đồng thi chứng chỉ CNTT theo thông tư 03 được diễn ra hàng tuần.
–  Hình thức ôn tập: trên lớp, thực hành và ôn tập online (tùy theo quy định của từng đơn vị)

 

dktt1

 

Chứng chỉ Tin học theo thông tư 03 của BTTT dành cho đối tượng công chức, viên chức, chuyên viên