Đối tượng cần thi chứng chỉ tiếng Anh A2

Đối tượng cần thi chứng chỉ tiếng Anh A2

Kể từ khi triển khai đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 và ngày 24/01/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, ĐỀ ÁN đã khẳng định được sự cấp thiết và quan trọng trong chiến lược phổ cập và phát triển trình độ ngoại ngữ Quốc gia.

Đề án 2020 có lộ trình tiển khai và thực hiện khá bài bản: giai đoạn 1 là áp dụng với đối tượng là các giảng viên, giáo viên và cán bộ ngành Giáo dục, giai đoạn 2 là toàn bộ hệ thống cán bộ công chức, viên chức, cơ quan tổ chức, giai đoạn 3 là khối học sinh, sinh viên.

Tùy vào đối tượng, đề án quy định rõ việc áp dụng thi trình độ nào trong khung ngoại ngữ chuẩn Châu Âu.

Đối tượng cần thi chứng chỉ tiếng Anh A2:

 

STT Thông tư Về việc Chức danh Yêu cầu
1 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV; ngày ký: 17/10/2014; hiệu lực: 15/12/2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao
Huấn luyện viên chính (hạng 2) Bậc 2 (A2)
2 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV; ngày ký 28/11/2014; hiệu lực: ngày 01/02/2015 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Giảng viên (hạng 3) Bậc 2 (A2)
3 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV; ngày ký: 19/05/2015; hiệu lực 15/07/2015 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện
Thư viện hạng 3 Bậc 2 (A2)
4 10/2015/TTLT-BYT-BNV;  ngày ký: 27/05/2015; hiệu lực: 16/07/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ
Bác sĩ (hạng 3) Bậc 2 (A2)
Bác sĩ y học dự phòng (hạng 3) Bậc 2 (A2)
5 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; ngày ký: 16/09/2015; hiệu lực: 03/11/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập Giáo viên tiểu học hạng 2 Bậc 2 (A2)
Giáo viên tiểu học hạng 3 Bậc 2 (A2)
6 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; ngày ký: 16/09/2015; hiệu lực: 03/11/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập
Giáo viên trung học cơ sở hạng 2 Bậc 2 (A2)
7 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; ngày ký: 16/09/2015; hiệu lực: 03/11/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập
Giáo viên trung học phổ thông hạng 2 Bậc 2 (A2)
Giáo viên trung học phổ thông hạng 3 Bậc 2 (A2)

Mong rằng, bảng trên đã phần nào giúp các bạn hiểu được đối tượng nào cần chứng chỉ tiếng Anh A2? Nếu còn thắc mắc gì hãy đăng ký và liên hệ để được giải đáp.

>> Đối tượng cần thi chứng chỉ ngoại ngữ C1 Châu âu

>> Đối tượng cần thi chứng chỉ ngoại ngữ B1 Châu âu

>> Đối tượng cần thi chứng chỉ ngoại ngữ B2 Châu âu

 

Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 được Bộ Giáo dục – Đào tạo triển khai từ năm 2010, có mục tiêu: “Đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam.

 

Đối tượng cần thi chứng chỉ tiếng Anh A2