Đối tượng cần thi chứng chỉ tiếng Anh B1

Đối tượng cần thi chứng chỉ tiếng Anh B1

Kể từ khi triển khai đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 và ngày 24/01/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, có rất nhiều thắc mắc phát sinh về việc: “Tôi phải thi chứng chỉ Tiếng Anh bậc nào thì đúng?”.

Hơn nữa ở Việt Nam phức tạp ở chỗ cùng một đối tượng công việc nhưng lại chịu quy định của nhiều bộ ban ngành khác nhau. Ví dụ: Bộ Giáo dục và Đào tạo(quy định chuẩn ngoại ngữ), Bộ thông tin và truyền thông (quy định chuẩn tin học)…và Bộ Nội Vụ dựa vào quy định chuẩn ngoại ngữ và chuẩn tin học đó để đưa ra mức lương, ngạch ứng với từng hạng chuyên viên…

doi-tuong-can-thi-chung-chi-tieng-anh-b1

Không chỉ vậy. Học viên còn phải chịu quy định của của nhiều cấp bậc quản lý khác nhau. Đầu tiên là quy định của Bộ, sau đó là quy định của từng địa phương, từng đơn vị…

Tuy nhiên, vẫn có thể dựa vào những tiêu chí nhất định để phân loại đối tượng thi chứng chỉ Tiếng Anh. Dưới đây là đối tượng cần thi chứng chỉ Tiếng Anh B1.

• Những ai chuẩn bị thi cao học muốn được miễn thi tiếng Anh đầu vào (thông tư 15 /2014/TT-BGDĐT)
• Những ai chuẩn bị bảo vệ luận án, luận văn thạc sĩ (thông tư 15 /2014/TT-BGDĐT)
• Những người nộp hồ sơ NCS
• Sinh viên không chuyên Tiếng Anh cần B1 tiếng Anh để được xét tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng
• Một số ngành nghề yêu cầu có B1 mới được thi tuyển công chức
• Học sinh, sinh viên đi du học

Tham khảo thêm
BẢNG TÓM TẮT YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ:

STT

Thông tư

Về việc

Chức danh

Yêu cầu tiếng Anh

1

13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV; ngày ký: 17/10/2014; hiệu lực: 15/12/2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao Huấn luyện viên cao cấp (hạng 1) Bậc 3 (B1)
Huấn luyện viên chính (hạng 2) Bậc 2 (A2)
Huấn luyện viên (hạng 3) Bậc 1 (A1)

2

36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV; ngày ký 28/11/2014; hiệu lực: ngày 01/02/2015 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập Giảng viên cao cấp (hạng 1) Bậc 4 (B2)
Giảng viên chính (hạng 2) Bậc 3 (B1)
Giảng viên (hạng 3) Bậc 2 (A2)

3

02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV; ngày ký: 19/05/2015; hiệu lực 15/07/2015 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện Thư viện hạng 2 Bậc 3 (B1)
Thư viện hạng 3 Bậc 2 (A2)
Thư viện hạng 4 Bậc 1 (A1)

4

10/2015/TTLT-BYT-BNV;  ngày ký: 27/05/2015; hiệu lực: 16/07/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ Bác sĩ cao cấp (hạng 1) Bậc 4 (B2)
Bác sĩ chính (hạng 2) Bậc 3 (B1)
Bác sĩ (hạng 3) Bậc 2 (A2)
Bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng 1) Bậc 4 (B2)
Bác sĩ y học dự phòng chính (hạng 2) Bậc 3 (B1)
Bác sĩ y học dự phòng (hạng 3) Bậc 2 (A2)
Y sĩ (hạng 4) Bậc 1 (A1)

5

21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; ngày ký: 16/09/2015; hiệu lực: 03/11/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập Giáo viên tiểu học hạng 2 Bậc 2 (A2)
Giáo viên tiểu học hạng 3 Bậc 2 (A2)
Giáo viên tiểu học hạng 4 Bậc 1 (A1)

6

22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; ngày ký: 16/09/2015; hiệu lực: 03/11/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập Giáo viên trung học cơ sở hạng 1 Bậc 3 (B1)
Giáo viên trung học cơ sở hạng 2 Bậc 2 (A2)
Giáo viên trung học cơ sở hạng 3 Bậc 1 (A1)

7

23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; ngày ký: 16/09/2015; hiệu lực: 03/11/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập Giáo viên trung học phổ thông hạng 1 Bậc 3 (B1)
Giáo viên trung học phổ thông hạng 2 Bậc 2 (A2)
Giáo viên trung học phổ thông hạng 3 Bậc 2 (A2)

 

Lưu ý: Trên đây chỉ là những tiêu chí cơ bản để đánh giá đối tượng cần thi chứng chỉ Tiếng Anh B1. Trong mỗi nhóm đối tượng trên lại có những nhóm đối tượng nhỏ khác nhau, và có thể sẽ cần thi những loại chứng chỉ khác nhau.

Xem thêm:

>> Đối tượng cần thi chứng chỉ ngoại ngữ A2

>> Đối tượng cần thi chứng chỉ ngoại ngữ B2 

>> Đối tượng cần thi chứng chỉ ngoại ngữ C1

 

Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 được Bộ Giáo dục – Đào tạo triển khai từ năm 2010, có mục tiêu: “Đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam.

 

Đối tượng cần thi chứng chỉ tiếng Anh B1