Đối tượng cần thi chứng chỉ tiếng Anh C1

Đối tượng cần thi chứng chỉ tiếng Anh C1

Kể từ khi triển khai đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 và ngày 24/01/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, ĐỀ ÁN đã khẳng định được sự cấp thiết và quan trọng trong chiến lược phổ cập và phát triển trình độ ngoại ngữ Quốc gia.

Đề án 2020 có lộ trình tiển khai và thực hiện khá bài bản: giai đoạn 1 là áp dụng với đối tượng là các giảng viên, giáo viên và cán bộ ngành Giáo dục, giai đoạn 2 là toàn bộ hệ thống cán bộ công chức, viên chức, cơ quan tổ chức, giai đoạn 3 là khối học sinh, sinh viên.

Tùy vào đối tượng, đề án quy định rõ việc áp dụng thi trình độ nào trong khung ngoại ngữ chuẩn Châu Âu.

doi-tuong-can-thi-chung-chi-tieng-anh-c1

Đối với chứng chỉ Tiếng Anh C1 chuẩn châu âu, đối tượng áp dụng là:

    –> Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trong đó quy định những đối tượng sau phải đạt trình độ năng lực Tiếng Anh từ trình độ C1 (tương đương bậc 5) theo khung tham chiếu Châu Âu (CERF) trở lên.

–  Giáo viên dạy môn Tiếng Anh Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên, Trung học Chuyên nghiệp.

–  Giảng viên dạy bộ môn tiếng Anh tại các trường Cao đẳng, Đại học và sau Đại học.

–  Người đi làm chuyên về ngôn ngữ Tiếng Anh

–  Du học tại các nước sử dụng ngôn ngữ chính là Tiếng Anh

–  Các đối tượng có nhu cầu làm việc tại công ty của nước ngoài, sinh sống, định cư ở nước ngoài…

Ngoài những đối tượng trên thì những cá nhân, tập thể nào có nhu cầu sát hạch, kiểm tra năng lực, trình độ Tiếng Anh đều có thể tham gia ôn thi và được cấp chứng chỉ.

>> Đối tượng cần thi chứng chỉ ngoại ngữ A2 Châu âu

>> Đối tượng cần thi chứng chỉ ngoại ngữ B1 Châu âu

>> Đối tượng cần thi chứng chỉ ngoại ngữ B2 Châu âu

 

Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 được Bộ Giáo dục – Đào tạo triển khai từ năm 2010, có mục tiêu: “Đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam.

 

Đối tượng cần thi chứng chỉ tiếng Anh C1