Thông báo tổ chức lớp ôn tập và thi chứng chỉ Tin học theo thông tư 03

Thông báo tổ chức lớp ôn tập và thi chứng chỉ Tin học theo thông tư 03

Chứng chỉ Tin học Thông tư 03 là chứng chỉ chứng nhận kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, theo chuẩn quy định của Thông tư 03/2014/TT-BTTT và Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT do Bộ GD&ĐT và Bộ thông tin và truyền thông về việc “Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin”

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức lớp ôn tập bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ
kỹ năng CNTT theo thông tư 03/2014/TT-BTTT)

———————

Kính gửi:  Các cơ quan, tổ chức, cá nhân

– Căn cứ vào nội dung của Thông tư 03/2014/TT-BTTT do Bộ Thông tin truyền thông ban hành ngày 11 tháng 03 năm 2014 về việc “Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin”.

– Căn cứ vào Thông tư liên tịch ngày 28 tháng 11 năm 2014 do Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ về việc Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

–  Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT do Bộ GD&ĐT và Bộ thông tin và truyền thông về việc “Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin”

1. Đối tượng tham dự:

–  Các đối tượng chuẩn bị dự thi công chức, viên chức, hoặc tương đương.
–  Các đối tượng thi chuyển ngạch, nâng ngạch, chuyên viên…
–  Các giáo viên, giảng viên…
–  Các cán bộ đang công tác trong lĩnh vực Y tế, giáo dục….
–  Các đối tượng có nhu cầu.

2. Đơn vị tổ chức ôn tập và thi cấp chứng chỉ:

–  Viện công nghệ thông tin, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
–  Đại học Nội vụ

3.  Thời gian ôn tập, thời gian thi:

–  Thời lượng: 02 – 04 buổi trước khi thi
–  Thời gian thi: Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần.

dktt1

4. Hồ sơ dự thi:

–  Phiếu đăng ký dự thi (download tại đây hoặc đến trực tiếp)
–  04 ảnh 3×4 hoặc 4×6 (cm)
–  01 bản photo CMT (hoặc Thẻ căn cước / Hộ chiếu ); 01 bản photo Giấy khai sinh.

Xem thêm thông tin sau:

>> Đối tượng áp dụng chứng chỉ Tin học theo thông tư 03/2014/TT-BTTT

>>  Nội dung chi tiết đề cương ôn tập thi chứng chỉ Tin học theo thông tư 03/2014/TT-BTTT

>> Đối tượng áp dụng chứng chỉ Ngoại ngữ khung Châu Âu

contact-us

*** Lưu ý:

– Nhà trường có thể tổ chức linh hoạt các địa điểm khác theo khu vực đăng ký của các đơn vị. Yêu cầu đảm bảo từ 150 học viên đăng ký trở lên và có đủ trang thiết bị đào tạo và thi. Như phòng học lý thuyết, học thực hành, phòng thi, phòng hội đồng.
– Các đơn vị cùng khu vực có thể đăng ký tại một đơn vị đại diện, tại Phòng Giáo dục, hoặc tại Sở Giáo dục và Đào tạo, nhằm thuận tiện cho việc đi lại học tập và dự thi;

 

————————–

Thông báo tổ chức lớp ôn tập và thi chứng chỉ Tin học theo thông tư 03