Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

Ký hiệu: 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Trích yếu: Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện
Đơn vị phát hành: Bộ Văn hóa thể thao du lịch; Bộ Nội vụ
Ngày ban hành: 19/5/2015
Hiệu lực: 19/5/2015
Download:

 

 

Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện