Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật, biểu diễn và điện ảnh

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật, biểu diễn và điện ảnh

Ký hiệu: 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Trích yếu: Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật, biểu diễn và điện ảnh
Đơn vị phát hành: Bộ Văn hóa thể thao du lịch; Bộ Nội vụ
Ngày ban hành: 11/12/2015
Hiệu lực: 11/12/2015
Download:

 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật, biểu diễn và điện ảnh