Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BYT-BNV về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng

Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BYT-BNV về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng

Ký hiệu: 11/2015/TTLT-BYT-BNV
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Trích yếu: Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng
Đơn vị phát hành: Bộ Y tế; Bộ Nội vụ
Ngày ban hành: 27/5/2015
Hiệu lực: 27/5/2015
Download:

 

 

Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BYT-BNV về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng