Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV về việc Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV  về việc Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao

Ký hiệu: 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Trích yếu: Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao
Đơn vị phát hành: Bộ Văn hóa thể thao du lịch; Bộ Nội vụ
Ngày ban hành: 17/10/2014
Hiệu lực: 17/10/2014
Download:

 

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV  về việc Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao