Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

Ký hiệu: 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Trích yếu: Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.
Đơn vị phát hành: Bộ GD&ĐT; Bộ Nội vụ
Ngày ban hành: 16/9/2015
Hiệu lực: 16/9/2015
Download:

 

Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.