Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV về việc Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV về việc  Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Ký hiệu: 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Trích yếu: Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
Đơn vị phát hành: Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nội vụ
Ngày ban hành: 01/10/2014
Hiệu lực: 01/10/2014
Download:

 

 

Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV về việc  Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ