Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, kỹ thuật Y

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, kỹ thuật Y

Ký hiệu: 26/2015/TTLT-BYT-BNV
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Trích yếu: Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, kỹ thuật Y
Đơn vị phát hành: Bộ Y tế; Bộ Nội vụ
Ngày ban hành: 7/10/2015
Hiệu lực: 7/10/2015
Download:

 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, kỹ thuật Y