Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội

Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội

Ký hiệu: 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Trích yếu: Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội
Đơn vị phát hành: Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nội vụ
Ngày ban hành: 19/08/2015
Hiệu lực: 19/08/2015
Download:

 

Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội