Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV về việc Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV về việc Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

 

Ký hiệu: 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Trích yếu: Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Đơn vị phát hành: Bộ GD&ĐT; Bộ Nội vụ
Ngày ban hành: 28/11/2014
Hiệu lực: 28/11/2014
Download:

 

Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV về việc Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập